Biel Vinalia > Súťaže > Biel Vinalia 2013

Aktuálne: Výsledky Biel Vinalia 2013

Výsledky ôsmeho ročníka súťaže Biel Vinalia 2013 sú dostupné na 2013.bielvinalia.sk.

!! Aktualizácia !!

V časti o zberných miestach boli ponechané dátumy na zber vzoriek od 15. februára do 19. februára 2012, ktoré boli platné minulý rok. Správne dátumy sú v časti Termíny a rovnako sú správne dátumy uvedené aj v štatúte na stiahnutie. Za túto chybu v texte sa ospravedlňujeme.

Pravidlá a organizácia súťaže

Biel Vinalia 2013 je ôsmy ročník súťaže vín pre malých aj veľkých výrobcov vína. Súťaž je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre výberovú súťaž NÁRODNÝ SALÓN VÍN SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2013. Organizátorom súťaže vín je Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli.

Podmienky účasti

Do súťaže sa môžu prihlásiť vína v nasledovných kategóriách

 1. vína tiché biele suché
 2. vína tiché biele ostatné
 3. vína tiché ružové
 4. vína tiché červené

Ku každej súťažnej vzorke poskytne výrobca všetky potrebné informácie uvedené v prihláške (názov vína - odroda alebo  značka, prívlastok, farba, kategória podľa zvyškového cukru, ročník a oblasť pôvodu hrozna)

Výrobca z každej prihlásenej súťažnej vzorky poskytne 3 fľaše s obsahom 0,75 l, alebo 4 fľaše s obsahom 0,5 l pre účely odbornej a verejnej degustácie.

Zberné miesta

Zberné miesta vzoriek od 15. februára do 19. februára 2012

 • Mierová 14 (pivnica p. Krajčoviča) +421 903 469 785
 • Mierová 19 (pivnica p. Navaru) +421 903 402 672
 • Mierová 10 (pivnica p. Farkaša) +421 905 604 812

Vzorky vín zostanú vo vlastníctve organizátora pre účely odbornej a verejnej degustácie vín. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zakúpenie najvyššie ocenených vín za bežné trhové ceny v počte do 10 fliaš.

Poplatky

Prihlasovací poplatok  za každú súťažnú vzorku  je  5,00 €. Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti pri odovzdávaní vzoriek alebo bankovým prevodom na účet organizátora č.ú.: 2624856906/1100 Tatra banka, a.s.. Doklad o prevode úhrady na účet organizátora treba preukázať pri odovzdávaní vzoriek. V prípade neuhradenia poplatku nebude vzorka hodnotená a uvedená v katalógu. Vystavovateľ má  nárok na degustačný pohárik s logom a katalóg výstavy vín BIEL VINALIA 2013. Veľkobielski výrobcovia vín sú oslobodení od poplatku.

Miesto konania výstavy

Miestne kultúrne stredisko Veľký Biel, Železničná ulica 795, Veľký Biel

Hodnotiaci systém

 • pre senzorické hodnotenie vín bude použitý 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov
 • hodnotenie vín odbornými komisiami bude anonymné v nasledujúcich kategóriách: vína tiché biele suché, vína tiché biele ostatné, vína tiché ružové, vína tiché červené
 • degustačné komisie budú vedené pod odborným dohľadom Ing. Milana Pavelku
 • do finále postupujú hodnotené vzorky po návrhu každej degustačnej komisie predsedami jednotlivých komisií, z ktorých budú vyberaní šampióni súťaže
 • organizačný výbor sa zaväzuje podľa pravidiel O.I.V. neudeliť z celkového počtu súťažných vín v každej kategórii viac ako 30% medailí.

Ocenenia

Pre udelenie medailí platia bodové hodnoty:

100 – 88 bodov zlatá medaila
87,99 – 84 bodov strieborná medaila
83,99 – 80 bodov bronzová medaila

Diplomy Biel Vinalia 2013 získajú všetky vína ocené zlatou a striebornou medailou. Výrobcovia vín, ktorí získali diplom, si budú môcť od organizátora zakúpiť víťazné hologramy Biel Vinalia 2013 s označením Šampión, Zlatá medaila a Strieborná medaila za vopred stanovenú cenu. Svojvoľné označovanie vín je považované za porušenie pravidiel súťaže a vystavovateľ stráca nárok na účasť v nasledujúcom ročníku súťaže.

Na základe dosiahnutých výsledkov budú vínam priznané nasledovné ocenenia:

 • šampión výstavy - biele víno - suché
 • šampión výstavy - biele víno - ostatné
 • šampión výstavy - ružové víno (počet prihlásených vzoriek minimálne 30)
 • šampión výstavy - červené víno
 • cena Spolku vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli (najvyššie ohodnotená vzorka výstavy)
 • cena starostu obce Veľký Biel
 • cena Malokarpatskej vínnej cesty (najvyššie ohodnotená kolekcia minimálne štyroch vín z malokarpatskej oblasti)
 • víťaz odrody (počet prihlásených vzoriek minimálne 20)
 • a ďalšie atraktívne ocenenia

Termíny

12. február 2013 až 16. február 2013 – zber súťažných vzoriek
21. február 2013 – hodnotiaca odborná degustácia od 15:00 hod. v MKS Veľký Biel
9. marec 2013 – verejná degustácia vín od 12:00 do 21:00 hod. a vyhlásenie výsledkov súťaže od 16:00 hod.