Biel Vinalia > Súťaže > Biel Vinalia 2014

Aktuálne: Výsledky Biel Vinalia 2014

Výsledky deviateho ročníka súťaže Biel Vinalia 2014 sú dostupné na 2014.bielvinalia.sk.

Pravidlá a organizácia súťaže

Biel Vinalia 2014 je deviaty ročník súťaže vín pre malých aj veľkých výrobcov vína. Súťaž je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre výberovú súťaž NÁRODNÝ SALÓN VÍN SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014. Organizátorom súťaže vín je Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli.

Podmienky účasti

Do súťaže sa môžu prihlásiť vína v nasledovných kategóriách

 1. vína tiché biele suché
 2. vína tiché biele ostatné
 3. vína tiché ružové
 4. vína tiché červené

Ku každej súťažnej vzorke poskytne výrobca všetky potrebné informácie uvedené v prihláške (názov vína - odroda alebo  značka, prívlastok, farba, kategória podľa zvyškového cukru, ročník a oblasť pôvodu hrozna)

Výrobca z každej prihlásenej súťažnej vzorky poskytne 3 fľaše s obsahom 0,75 l, alebo 4 fľaše s obsahom 0,5 l pre účely odbornej a verejnej degustácie.

Zberné miesta

Zberné miesta vzoriek od 11.februára do 15.februára 2014 

 • Mierová 14 (pivnica p. Krajčoviča) +421 903 469 785
 • Mierová 19 (pivnica p. Navaru) +421 903 402 672
 • Bratislavská 56 (pivnica p. Fülöpa) +421 948 333 888

Vzorky vín zostanú vo vlastníctve organizátora pre účely odbornej a verejnej degustácie vín. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zakúpenie najvyššie ocenených vín za bežné trhové ceny v počte do 10 fliaš.

Poplatky

Prihlasovací poplatok  za každú súťažnú vzorku  je  5,00 €. Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti pri odovzdávaní vzoriek alebo bankovým prevodom na účet organizátora č.ú.: 2624856906/1100 Tatra banka, a.s.. Doklad o prevode úhrady na účet organizátora treba preukázať pri odovzdávaní vzoriek. V prípade neuhradenia poplatku nebude vzorka hodnotená a uvedená v katalógu. Vystavovateľ má  nárok na degustačný pohárik s logom a katalóg výstavy vín BIEL VINALIA 2014. Veľkobielski výrobcovia vín sú oslobodení od poplatku.

Miesto konania výstavy

Miestne kultúrne stredisko Veľký Biel, Železničná ulica 80/795, Veľký Biel

Hodnotiaci systém

 • pre senzorické hodnotenie vín bude použitý 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov
 • hodnotenie vín odbornými komisiami bude anonymné v nasledujúcich kategóriách: vína tiché biele suché, vína tiché biele ostatné, vína tiché ružové, vína tiché červené
 • degustačné komisie budú vedené pod odborným dohľadom Ing. Milana Pavelku
 • do finále postupujú hodnotené vzorky po návrhu každej degustačnej komisie predsedami jednotlivých komisií, z ktorých budú vyberaní šampióni súťaže
 • organizačný výbor sa zaväzuje podľa pravidiel O.I.V. neudeliť z celkového počtu súťažných vín v každej kategórii viac ako 30% medailí.

Ocenenia

Pre udelenie medailí platia bodové hodnoty:

100 – 88 bodov zlatá medaila
87,99 – 84 bodov strieborná medaila
83,99 – 80 bodov bronzová medaila

Diplomy Biel Vinalia 2014 získajú všetky vína ocené zlatou a striebornou medailou. Výrobcovia vín, ktorí získali diplom, si budú môcť od organizátora zakúpiť víťazné hologramy Biel Vinalia 2014 s označením Šampión, Zlatá medaila a Strieborná medaila za vopred stanovenú cenu. Svojvoľné označovanie vín je považované za porušenie pravidiel súťaže a vystavovateľ stráca nárok na účasť v nasledujúcom ročníku súťaže.

Na základe dosiahnutých výsledkov budú vínam priznané nasledovné ocenenia:

 • šampión výstavy - biele víno - suché
 • šampión výstavy - biele víno - ostatné
 • šampión výstavy - ružové víno (počet prihlásených vzoriek minimálne 30)
 • šampión výstavy - červené víno
 • cena Spolku vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli (najvyššie ohodnotená vzorka výstavy)
 • cena starostu obce Veľký Biel
 • cena Malokarpatskej vínnej cesty (najvyššie ohodnotená kolekcia minimálne štyroch vín z malokarpatskej oblasti)
 • víťaz odrody (počet prihlásených vzoriek minimálne 20)
 • a ďalšie atraktívne ocenenia

Termíny

11. február 2014 až 15. február 2014 – zber súťažných vzoriek
20. február 2014 – hodnotiaca odborná degustácia od 15:00 hod. v MKS Veľký Biel
8. marec 2014 – verejná degustácia vín od 12:00 do 21:00 hod. a vyhlásenie výsledkov súťaže od 16:00 hod.