Biel Vinalia > Súťaže > Biel Vinalia 2015

Aktuálne: Výsledky Biel Vinalia 2015

Výsledky desiateho ročníka súťaže Biel Vinalia 2015 sú dostupné na 2015.bielvinalia.sk.

Pravidlá a organizácia súťaže

Biel Vinalia 2015 je desiaty ročník medzinárodnej súťaže vín pre malých aj veľkých výrobcov vína. Súťaž je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre výberovú súťaž NÁRODNÝ SALÓN VÍN SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2015. Organizátorom súťaže vín je Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli.

Podmienky účasti

Do súťaže sa môžu prihlásiť vína, ktoré budú hodnotené v nasledujúcich skupinách:

 1. vína tiché biele suché
 2. vína tiché biele ostatné
 3. vína tiché ružové
 4. vína tiché červené

Ku každej súťažnej vzorke poskytne výrobca všetky potrebné informácie uvedené v prihláške (názov vína - odroda alebo  značka, prívlastok, farba, kategória podľa zvyškového cukru, ročník a oblasť pôvodu hrozna)

Výrobca z každej prihlásenej súťažnej vzorky poskytne 4 fľaše s obsahom 0,75 l, alebo 5 fliaš s obsahom 0,5 l pre účely odbornej a verejnej degustácie.

Zberné miesta

Dátum Veľký Biel, Bratislavská 56,
p. Fülöp, +421 948 333 888
Veľký Biel, Miestne kultúrne stredisko,
Železničná ulica 80
11.2.2015 9:00 – 15:00 15:00 – 19:00
12.2.2015 9:00 – 15:00 15:00 – 19:00
13.2.2015 9:00 – 15:00 15:00 – 19:00
14.2.2015   9:00 – 19:00

Vzorky vín zostanú vo vlastníctve organizátora pre účely odbornej a verejnej degustácie vín. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zakúpenie najvyššie ocenených vín za bežné trhové ceny v počte do 10 fliaš.

Poplatky

Prihlasovací poplatok  za každú súťažnú vzorku  je  10,00 €. Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti pri odovzdávaní vzoriek alebo bankovým prevodom na účet organizátora č.ú.: 2624856906/1100 Tatra banka, a.s. (SK47 1100 0000 0026 2485 6906, BIC/SWIFT: TATRSKBX). Doklad o prevode úhrady na účet organizátora treba preukázať pri odovzdávaní vzoriek. V prípade neuhradenia poplatku nebude vzorka hodnotená a uvedená v katalógu. Vystavovateľ má  nárok na degustačný pohárik s logom a katalóg výstavy vín BIEL VINALIA 2015. Veľkobielski výrobcovia vín sú oslobodení od poplatku.

Miesto konania výstavy

Miestne kultúrne stredisko Veľký Biel, Železničná ulica 80/795, Veľký Biel

Hodnotiaci systém

 • pre senzorické hodnotenie vín bude použitý 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov
 • hodnotenie vín odbornými komisiami bude anonymné v nasledujúcich kategóriách: vína tiché biele suché, vína tiché biele ostatné, vína tiché ružové, vína tiché červené
 • degustačné komisie budú vedené pod odborným dohľadom Ing. Milana Pavelku
 • do finále postupujú hodnotené vzorky po návrhu každej degustačnej komisie predsedami jednotlivých komisií, z ktorých budú vyberaní šampióni súťaže
 • organizačný výbor sa zaväzuje podľa pravidiel O.I.V. neudeliť z celkového počtu súťažných vín v každej kategórii viac ako 30% medailí.

Ocenenia

Pre udelenie medailí platia bodové hodnoty:

100 – 88 bodov zlatá medaila
87,99 – 84 bodov strieborná medaila
83,99 – 80 bodov bronzová medaila

Diplomy Biel Vinalia 2015 získajú všetky vína ocené zlatou a striebornou medailou. Výrobcovia vín, ktorí získali diplom, si budú môcť od organizátora zakúpiť víťazné hologramy Biel Vinalia 2015 s označením Šampión, Zlatá medaila a Strieborná medaila za vopred stanovenú cenu. Svojvoľné označovanie vín je považované za porušenie pravidiel súťaže a vystavovateľ stráca nárok na účasť v nasledujúcom ročníku súťaže.

Na základe dosiahnutých výsledkov budú vínam priznané nasledovné ocenenia:

 • šampión výstavy - biele víno - suché
 • šampión výstavy - biele víno - ostatné
 • šampión výstavy - ružové víno (počet prihlásených vzoriek minimálne 30)
 • šampión výstavy - červené víno
 • cena Spolku vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli (najvyššie ohodnotená vzorka výstavy)
 • cena starostu obce Veľký Biel
 • cena Malokarpatskej vínnej cesty (najvyššie ohodnotená kolekcia minimálne štyroch vín z malokarpatskej oblasti)
 • víťaz odrody (počet prihlásených vzoriek minimálne 20)
 • cena Vinum novum pre najvyššie hodnotené víno vyrobené zo slovenských novošľachtencov
 • a ďalšie atraktívne ocenenia

Termíny

11. - 14. február 2015 – zber súťažných vzoriek
18. - 19. február 2015 – dvojdňová hodnotiaca odborná degustácia od 15:00 v MKS Veľký Biel
7. marec 2015 – verejná degustácia vín od 12:00 do 21:00 a vyhlásenie výsledkov súťaže od 16:00