Biel Vinalia > Súťaže > Biel Vinalia 2017

Aktuálne: Výsledky Biel Vinalia 2017

Výsledky dvanásteho ročníka súťaže Biel Vinalia 2017 sú dostupné na 2017.bielvinalia.sk.

Pravidlá a organizácia súťaže

Biel Vinalia® 2017 je dvanásty ročník medzinárodnej súťaže vín pre malých aj veľkých výrobcov vína. Súťaž je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre výberovú súťaž NÁRODNÝ SALÓN VÍN SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2017. Organizátorom súťaže vín je Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli.

Podmienky účasti

Do súťaže sa môžu prihlásiť vína, ktoré budú hodnotené v nasledujúcich súťažných kategŕiách:

 1. vína tiché biele suché
 2. vína tiché biele ostatné
 3. vína tiché ružové
 4. vína tiché červené

Ku každej súťažnej vzorke poskytne výrobca všetky potrebné informácie uvedené v prihláške (názov vína - odroda alebo  značka, prívlastok, farba, hodnota zvyškového cukru prípadne uvedenie kategórie /suché, polosuché, polosladké, sladké/, ročník a oblasť pôvodu hrozna)

hodnota zvyškového cukru prípadne uvedenie kategórie /suché, polosuché, polosladké, sladké/

Výrobca z každej prihlásenej súťažnej vzorky poskytne 4 fľaše s obsahom 0,75 l, alebo 5 fliaš s obsahom 0,5 l pre účely odbornej a verejnej degustácie.

Zberné miesta

Dátum Veľký Biel, Bratislavská 56,
p. Fülöp, +421 948 333 888
GPS: N 48.206767 E 17.359316
Veľký Biel, Miestne kultúrne stredisko,
Železničná ulica 80
GPS: N 48.213532 E 17.360262
8.2.2017 streda 9:00 – 19:00  
9.2.2017 štvrtok 9:00 – 19:00  
10.2.2017 piatok 9:00 – 15:00 15:00 – 19:00
11.2.2017 sobota   9:00 – 19:00

Vzorky vín zostanú vo vlastníctve organizátora pre účely odbornej a verejnej degustácie vín. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zakúpenie najvyššie ocenených vín za bežné trhové ceny v počte do 10 fliaš.

Poplatky

Prihlasovací poplatok  za každú súťažnú vzorku  je  10,00 €. Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti pri odovzdávaní vzoriek alebo bankovým prevodom na účet organizátora IBAN: SK47 1100 0000 0026 2485 6906. Doklad o prevode úhrady na účet organizátora treba preukázať pri odovzdávaní vzoriek. V prípade neuhradenia poplatku nebude vzorka hodnotená a uvedená v katalógu. Vystavovateľ má  nárok na degustačný pohárik s logom a katalóg výstavy vín Biel Vinalia® 2016. Veľkobielski výrobcovia vín a školy so zameraním na vinohradníctvo a vinárstvo sú oslobodení od poplatku.

Miesto konania výstavy

Miestne kultúrne stredisko Veľký Biel, Železničná ulica 80/795, Veľký Biel

Hodnotiaci systém

 • pre senzorické hodnotenie vín bude použitý 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov
 • hodnotenie vín odbornými komisiami bude anonymné v nasledujúcich kategóriách: vína tiché biele suché, vína tiché biele ostatné, vína tiché ružové, vína tiché červené
 • degustačné komisie budú vedené pod odborným dohľadom Ing. Gabriely Vojtekovej, CSc.
 • do finále postupujú hodnotené vzorky po návrhu každej degustačnej komisie predsedami jednotlivých komisií, z ktorých budú vyberaní šampióni súťaže
 • organizačný výbor sa zaväzuje podľa pravidiel O.I.V. neudeliť z celkového počtu súťažných vín v každej kategórii viac ako 30% medailí.

Ocenenia

Pre udelenie medailí platia bodové hodnoty:

100 – 90 bodov zlatá medaila
89,99 – 84 bodov strieborná medaila
83,99 – 80 bodov bronzová medaila

Diplomy Biel Vinalia® 2017 získajú všetky vína ocené zlatou a striebornou medailou. Výrobcovia vín, ktorí získali diplom, si budú môcť od organizátora zakúpiť víťazné hologramy Biel Vinalia®2017 s označením Šampión, Zlatá medaila a Strieborná medaila za vopred stanovenú cenu emailom na adrese info@bielvinalia.sk, alebo na telefónnom čísle + 421 905 741 031 (p. Školník). Svojvoľné označovanie vín je považované za porušenie pravidiel súťaže a vystavovateľ stráca nárok na účasť v nasledujúcom ročníku súťaže.

Na základe dosiahnutých výsledkov budú vínam priznané nasledovné ocenenia:

 • šampión výstavy - biele víno - suché
 • šampión výstavy - biele víno - ostatné
 • šampión výstavy - ružové víno (počet prihlásených vzoriek minimálne 30)
 • šampión výstavy - červené víno
 • cena Spolku vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli za najvyššie hodnotené víno zo Slovenska
 • cena Spolku vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli za najvyššie hodnotené víno zo zahraničia
 • cena starostu obce Veľký Biel
 • cena Malokarpatskej vínnej cesty (najvyššie ohodnotená kolekcia minimálne štyroch vín z malokarpatskej oblasti)
 • víťaz odrody (počet prihlásených vzoriek minimálne 20)
 • a ďalšie atraktívne ocenenia

Termíny

8. - 11. február 2017 – zber súťažných vzoriek
16. február 2017 – hodnotiaca odborná degustácia od 15:00 v MKS Veľký Biel
4. marec 2017 – verejná degustácia vín od 12:00 do 21:00 a vyhlásenie výsledkov súťaže od 16:00