Biel Vinalia > Súťaže > Biel Vinalia 2020

Pravidlá a organizácia súťaže

Spustili sme aj elektronické prihlasovanie na mojevino.sk Vyskúšajte. 

 

Biel Vinalia® 2020 je pätnásty ročník medzinárodnej súťaže vín pre malých aj veľkých výrobcov vína. Súťaž je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre výberovú súťaž NÁRODNÝ SALÓN VÍN SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020. Organizátorom súťaže vín je Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli.

Podmienky účasti

Do súťaže sa môžu prihlásiť vína, ktoré budú hodnotené v nasledujúcich súťažných kategŕiách:

 1. vína tiché biele suché
 2. vína tiché biele ostatné
 3. vína tiché ružové
 4. vína tiché červené

Ku každej súťažnej vzorke poskytne výrobca všetky potrebné informácie uvedené v prihláške (názov vína - odroda alebo  značka, prívlastok, farba, uvedenie kategórie /suché, polosuché, polosladké, sladké/, ročník a oblasť pôvodu hrozna)

Výrobca z každej prihlásenej súťažnej vzorky poskytne 4 fľaše s obsahom 0,75 l, alebo 5 fliaš s obsahom 0,5 l pre účely odbornej a verejnej degustácie.

Zberné miesta

Dátum Mierová 14 a 19
p.Navara +421 903 402 672
p.Krajčovič +421 903 469 785
GPS: N 48.211083 E 17.359139
Veľký Biel, Miestne kultúrne stredisko,
Železničná ulica 80
GPS: N 48.213532 E 17.360262
19.2.2020 streda 9:00 – 19:00  
20.2.2020 štvrtok 9:00 – 19:00  
21.2.2020 piatok 9:00 – 15:00 15:00 – 19:00
22.2.2020 sobota   9:00 – 19:00

Vzorky vín zostanú vo vlastníctve organizátora pre účely odbornej a verejnej degustácie vín. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zakúpenie najvyššie ocenených vín za bežné trhové ceny v počte do 10 fliaš.

Poplatky

Prihlasovací poplatok  za každú súťažnú vzorku  je  10,00 €. Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti pri odovzdávaní vzoriek alebo bankovým prevodom na účet organizátora IBAN: SK47 1100 0000 0026 2485 6906. Doklad o prevode úhrady na účet organizátora treba preukázať pri odovzdávaní vzoriek. V prípade neuhradenia poplatku nebude vzorka hodnotená a uvedená v katalógu. Vystavovateľ má  nárok na degustačný pohárik s logom a katalóg výstavy vín Biel Vinalia® 2020. Veľkobielski výrobcovia vín a školy so zameraním na vinohradníctvo a vinárstvo sú oslobodení od poplatku.

Miesto konania výstavy

Miestne kultúrne stredisko Veľký Biel, Železničná ulica 80/795, Veľký Biel

Hodnotiaci systém

 • pre senzorické hodnotenie vín bude použitý 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov
 • hodnotenie vín odbornými komisiami bude anonymné v nasledujúcich kategóriách: vína tiché biele suché, vína tiché biele ostatné, vína tiché ružové, vína tiché červené
 • degustačné komisie budú vedené pod odborným dohľadom Ing. Milana Pavelku
 • do finále postupujú najvyššie hodnotené vzorky z každej degustačnej komisie z ktorých budú vyberaní šampióni súťaže. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o postupujúcich vzorkách degustačná komisia.
 • organizačný výbor sa zaväzuje podľa pravidiel O.I.V. neudeliť z celkového počtu súťažných vín v každej kategórii viac ako 30% medailí.

Ocenenia

Pre udelenie medailí platia bodové hodnoty:

100 – 88 bodov zlatá medaila
87,99 – 84 bodov strieborná medaila
83,99 – 80 bodov bronzová medaila

Diplomy Biel Vinalia® 2020 získajú všetky vína ocené zlatou a striebornou medailou. Výrobcovia vín, ktorí získali diplom, si budú môcť od organizátora zakúpiť víťazné hologramy Biel Vinalia®2020 s označením Šampión, Zlatá medaila a Strieborná medaila za vopred stanovenú cenu. Organizátor osloví ocenených s ponukou. Svojvoľné označovanie vín je považované za porušenie pravidiel súťaže a vystavovateľ stráca nárok na účasť v nasledujúcom ročníku súťaže.

Na základe dosiahnutých výsledkov budú vínam priznané nasledovné ocenenia:

 • šampión výstavy – pre biele suché, biele ostatné, ružové, červené víno
 • cena Biel Vinalia® za najvyššie hodnotené víno zo Slovenska
 • cena Biel Vinalia® za najvyššie hodnotené víno zo zahraničia
 • cena starostu obce Veľký Biel
 • cena Malokarpatskej vínnej cesty (najvyššie ohodnotená kolekcia minimálne štyroch vín z malokarpatskej oblasti)
 • víťaz odrody (počet prihlásených vzoriek minimálne 20, organizátor cenu neudeľuje v prípade už oceneného vína)
 • najvyššie hodnotené značkové víno (cuvée) súťaže bez rozdielu farby (organizátor cenu neudeľuje v prípade už oceneného vína)
 • a ďalšie atraktívne ocenenia

Termíny

 • 19. - 22. február 2020 – zber súťažných vzoriek
 • 26. február 2020 – hodnotiaca odborná degustácia od 15:00 v MKS Veľký Biel
 • 14. marec 2020 – verejná degustácia vín od 12:00 do 21:00 a vyhlásenie výsledkov súťaže o 16:00