Biel Vinalia > Súťaže

Súťaže vín

V poslednom uskutočnenom ročníku súťaže Biel Vinalia 2013 sme mali príhlásených 526 vzoriek. Pracovalo jedenásť odborných komisií v päť a šesť člennom zložení, ktoré udelili hodnotenie pre každú vzorku vína. V súhrne to znamenalo spracovať 2677 hodnotení, vypočítať priemerné hodnoty s vynechaním okrajových hodnôt, určiť poradie, medaily, atď.