Biel Vinalia > O nás

Vznik spolku

Občianske združenie s názvom SPOLOK VINOHRADNÍKOV, VINÁROV A PRIATEĽOV VÍNA vo Veľkom Bieli, v skratke SVPV, je záujmovým združením občanov, založeným podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Vznikol 8. februára 2006 na podnet súčasných vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli, ktorí majú záujem podporovať vinohradníctvo a vinárstvo v našej obci i regióne. 

O spolku

Spolok vinohradníkov, vínárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli svojou činnosťou nadväzuje na prírodné, kultúrne i historické dedičstvo a postupne prevzal štafetu, ktorá sa rozbehla už v roku 1931 pod vedením Veľkobielskeho združenia vinohradníkov.

Čítať ďalej…

Odborná činnosť

Spolok organizuje mnoho zaujímavých a verejne obľúbených aktivít. Vinári majú možnosť reprezentovať obec Veľký Biel na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour Bratislava, kde propagujú výsledky svojej práce formou úspešnej a žiadanej degustácie.

Medzi akcie tešiace sa veľkej popularite vo Veľkom Bieli patrí známa súťaž vín spojená s verejnou degustáciou pod názvom Biel Vinalia.

Čítať ďalej…

Spolupráca

Spolok vinohradnÍkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli odborne spolupracuje s mnohými partnerskými organizáciami v rámci regiónu. Vďačí za podporu súkromným spoločnostiam v regióne i miestnemu zastupiteľstvu.