Biel Vinalia > Spolok > Odborná činnosť

Odborná činnosť

Spolok organizuje mnoho zaujímavých a verejne obľúbených aktivít. Vinári majú možnosť reprezentovať obec Veľký Biel na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour Bratislava, kde propagujú výsledky svojej práce formou úspešnej a žiadanej degustácie.

Medzi akcie tešiace sa veľkej popularite vo Veľkom Bieli patrí známa súťaž vín spojená s verejnou degustáciou pod názvom Biel Vinalia. Je to podujatie, ktoré sa koná v spolupráci so združením Malokarpatská vínna cesta®. Súťaž patrí medzi nominačné výstavy pre SIEŇ SLÁVY MALOKARPATSKÝCH VÍN a pre NÁRODNÝ SALÓN VÍN SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Degustačné komisie bývajú vedené pod odborným dohľadom uznávaných enológov, napríklad prof. Ing. Fedorom Malíkom,DrSc. a pravidelne Ing. Milanom Pavelkom, predsedom združenia Malokarpatská vínna cesta®. Už po niekoľko rokov má Biel Vinalia česť hodnotiť vína na vysokej úrovni od popredných výrobcov nie len v malokarpatskom regióne. Do súťaže sa prihlasujú aj vína z iných vinárskych regiónov, či zo zahraničia. Hodnotia sa systémom medzinárodnej únie enológov (O.I.V./UIE).

Ďalšími úspešnými aktivitami, ktoré sa organizujú pod záštitou Malokarpatskej vínnej cesty® je Deň otvorených pivníc® a Otvorené pivnice na sv. Urbana®. Počas nich je možné nakuknúť do pivníc výrobcov vína a prechutnať v nich to najlepšie z produkcie. Popri chutných vínach je ponúknuté aj malé občerstvenie.

Novovznikajúcou aktivitou Spolku vinohradníkov, vinárov a priateľov vína je Dišputa o víne. Je to príležitosť pre laikov nazrieť do tajov profesionálneho hodnotenia vína a na vlastnej koži si vyskúšať zodpovednú a náročnú prácu degustátorov.

Späť